Kunstpaviljoen ArtPeat

 

Reeds geruime tijd staat in het centrum van Hoogeveen een raadselachtige blauw glazen kubus. Eenzaam restant van het ooit drukbezochte Glasmuseum, initiatief van glaskunstenaar Cees van Olst. Medio 2004 vertrok deze aansprekende kunstenaar uit Hoogeveen en via diverse omzwervingen belandde hij en zijn Glasmuseum in Veenhuizen, naast het Gevangenismuseum aldaar.

 

Sinds die tijd wordt er naargeestig gezocht naar een zinvolle invulling van het voormalige klooster aan de Brinkstraat 5 in Hoogeveen en staat de 'blauwe kubus' er wat verlaten bij. In de tussenliggende 10 jaar werden er wel wat activiteiten ondernomen om een zinvolle invulling aan het gebouw te geven, maar vooralsnog tevergeefs. Buiten het feit dat Sinterklaas er sinds enkele jaren domicilie kiest gedurende zijn verblijf in Nederland, gebeurt er weinig in en rondom dit complex.

Wellicht dat daar, nu er concretere plannen zijn voor de invulling van het voormalige 'Mauritshal gebied' meer mogelijkheden zijn om een aansprekende bestemming te geven aan deze opvallende blauwe kubus.

 

Kunstpaviljoen ArtPeat wil daarvoor een aanzet zijn.

Medio 2009 ontwikkelden wij het concept 'Kunstpaviljoen ArtPeat. Aanvankelijk als mogelijke 'follow up' voor de succesvolle manifestatie KunstWoord die gedurende een aantal weken plaats had gevonden in het gebouw. Een kleine 20 kunstenaars lieten daar een aantal weken hun visie zien op 'Woord en Kunst'. Zie ook www.kunstwoord.nl. In 2010 werd dit eerste concept aangevuld met het idee om de blauwe wanden van de kubus te voorzien van zonnecellen en in het gebouw plek te bieden aan exposities waarbij kunst en (alternatieve) energiebronnen een 'gesprek aan kunnen gaan'. Binnen het concept dient gestreefd te worden naar het bieden van een platform, waarbij beeldend kunstenaars in combinatie met bedrijven (of pioniers) op het gebied van hedendaagse energieproductie cq ontwikkeling een beeldende dialoog kunnen starten en visualiseren. Deze dialoog dient vorm te krijgen in een publiekstoegankelijke presentatie en bij voorkeur het gesprek over alternatieven te stimuleren.

Een eerste aanbieding aan Essent medio 2010, voor de hand liggende participant, heeft vooralsnog geen reactie opgeleverd. Momenteel wordt gezocht naar geïnteresseerde andere partijen om de realisatie te onderzoeken en/of te stimuleren.

 

Sound and Light concept

Inmiddels is het concept uitgebreid met het Sound and Light plan. Ingebouwde sensoren tasten voortdurend de mate van geluid af binnen de kubus en vertalen dit naar lichtlijnen tussen de panelen die aan de buitenzijde zijn aangebracht. Hoe meer geluidsimpulsen er worden opgevangen binnen, hoe meer de kubus zal getuigen van activiteit aan de buitenzijde. (zie animatie hierboven.)